ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Φεβρουάριος 2021)

ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Η Ρόκας Δικηγορική Εταιρία προσφέρει δύο καινοτόμα Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων με τη μορφή e-learning, σε συνεργασία με την εταιρία Compact A.E. η οποία εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και ανέλαβε την ηλεκτρονική και τεχνολογική διαμόρφωση των σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 181/28.01.2021).

Download: Seminars Insurance Intermediaries

Related Posts