Ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η ανανέωση για το 2022 των δύο Σεμιναρίων Επανεκπαίδευσης για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ (ΠΕΕ 200/2/25.01.2022)

Τα Σεμινάρια έχουν συνταχθεί από την εξειδικευμένη ομάδα ασφαλιστικού δικαίου της Rokas Law Firm. Παρέχονται σε μορφή e-learning, σε συνεργασία με την εταιρία Compact A.E. που εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και ανέλαβε την ηλεκτρονική και τεχνολογική διαμόρφωση των σεμιναρίων. Τα Σεμινάρια ΑΚΤΙΝΑ καλύπτουν ζητήματα του Τομέα Β’ της ΠΕΕ 169/29.04.2020 και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ετήσιας εκπαίδευσης του Ν.4583/2018 των πιστοποιημένων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και των στελεχών και υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασχολούνται άμεσα με τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των Σεμιναρίων είναι διαθέσιμες στην εξειδικευμένη σελίδα των Σεμιναρίων: https://rokas.e-learning.gr/

Download: Seminars Insurance Intermediaries 2022.pdf

Related Posts