Η νέα Οδηγία 2021/2118 σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της κωδικοποιημένης Οδηγίας 2009/103 για την υποχρεωτική ασφάλιση από ατυχήματα αυτοκινήτων

Η νέα Οδηγία 2021/2118 σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της κωδικοποιημένης Οδηγίας 2009/103 για την υποχρεωτική ασφάλιση από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Διαβάστε περισσότερα…

Download: Οδηγία 2021/2118.pdf

Related Posts